tecno12-18
Número 129 - 23 d'abril de 2018
Informació periòdica sobre www.tecno12-18.com, la web de la tecnologia en educació secundària

Claus de demostració

Potser el vostre Department de Tecnologia està decidint durant aquests dies els recursos educatius a fer servir durant el curs 2018-19. Us enviem unes claus de demostració per a què pugueu conèixer millor el nostre llibre multimèdia.

Amb aquestes claus, que seran actives fins el 6 de maig, es mostren els 30 capítols disponibles. Podeu crear llibres a mida per als vostres alumnes, de 1r a 4t de l'ESO, seleccionant 6, 8 o 10 d'aquests capítols. Els preus parteixen de 7,7 euros/alumne per a un llibre de 6 capítols, hi ha un 5 % de llicències addicionals gratuïtes per a les comandes superiors a 100 llibres.

22 capítols estan traduïts a l'anglès, en aquest arxiu pdf es mostra la llista completa.

Més informació a www.tecno12-18.com/cat/pag/llibre.htm.

L'equip de tecno12-18