tecno12-18
Número 137 - 9 de gener de 2020
Informació periòdica sobre tecno12-18.com, la web de la tecnologia en educació secundària

Últimes novetats

Al llarg del primer trimestre del curs 2019-20 s'han migrat al format HTML5 i actualitzat els capítols Bases de dades i CAD (Dibuix per ordinador). També s'ha traduït a l'anglés el capítol Edició de pàgines web. En aquest moment estem acabant de migrar i actualitzar Processadors de text, que estarà disponible en breu. La nova versió d'aquest capítol es podrà seguir amb quatre programes diferents: OpenOffice Writer, LibreOffice Writer, Google Docs i Word per a la web.

tecno12-18
Dibuixant tangents amb QCAD.

Nota per als centres amb Gmail corporatiu

Alguns alumnes de centres que fan servir Gmail no poden rebre el correu provinent del nostre servidor quan sol·liciten resetejar la contrasenya. Aquesta incidència es produeix quan es configura el correu corporatiu del centre perquè els alumnes no puguin rebre correu de l'exterior. Per solucionar-ho és necessari configurar que admeti missatges des del nostre domini (www.tecno12-18.com). D'altra banda, us recordem que els professors poden resetejar en qualsevol moment les contrasenyes dels seus alumnes des de Grups > Editar alumnes.

Bon any 2020 de part de tot l'equip de tecno12-18!