Continguts generals
anar a la portada
Característiques
És una col·lecció de fitxes que tracten temes variats del currículum de tecnologia de l'ESO. Encara que hi ha diferents formats, la majoria estan formades per una explicació teòrica breu complementada amb animacions, fotografies i enllaços externs. Es poden fer servir des de qualsevol ordinador o pissarra digital amb connexió a internet. S'ofereixen en català, castellà i parcialment en anglès.

Continguts Generals és el producte clàssic de tecno12-18. En els darrers anys hem desenvolupat el Llibre de text multimèdia, un producte més avançat que permet el treball individual de l'alumne i és més interactiu. Si desitgeu aprofitar tot el potencial que tecno12-18 pot oferir en el treball diari del vostre centre us convidem a que el conegueu.
Continguts de mostra
A continuació podeu veure alguns exemples d'animacions presents als Continguts Generals. Per veure una fitxa de mostra feu clic aquí, s'obrirà una finestra nova i es carregarà la miniunitat "Tornejat".


Comprar una subscripció de centre
Per utilitzar aquest producte és necessari comprar una subscripció que permet el seu ús il·limitat a tots els alumnes i professors d'un centre educatiu durant
12 mesos. Podeu veure el preu i les instruccions de compra en aquesta pàgina.