Condicions d'ús i política de privacitat

Les condicions que es detallen a continuació regulen el servei i l'ús per part dels usuaris de la pàgina web www.tecno12-18.com, essent el seu propietari i responsable legal Saganet Multimedia S.L. (CIF: B65008872 i seu al carrer Sant Vicenç, 30 A, 08208 Sabadell. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 40956, foli 135, full B 373968, inscripció 1).

Objecte

Tecno12-18 té com a finalitat posar a disposició dels usuaris continguts educatius per a l'assignatura de tecnologia.

Condicions d'accés

Preus i períodes de subscripció

Excepte en el cas de la subscripció de prova, l'accés als continguts educatius de tecno12-18 es fa mitjançant el pagament d'una susbscripció. Els preus dels diferents tipus de subscripció a tecno12-18 estan publicats a l'apartat "Comprar llibres" de la pàgina web www.tecno12-18.com. La durada de la subscripció al "Llibre de text multimèdia" serà d'un curs escolar, la data d'activació serà l'1 de setembre (o la data de la compra en cas que s'hagi sobrepassat aquesta data) i la de finalització serà el 20 de setembre.

Forma d'accés i limitacions

L'accés al 'Llibre de Text Multimèdia' es realitza a través d'un nom d'usuari i contrasenya per a cada alumne o professor usuari. L'ús de la subscripció és estrictament personal i té caràcter intransferible. Els usuaris només podran visualitzar els capítols que han comprat. La subscripció només es pot fer servir des d'un ordinador a la vegada.

Cada accés obre una sessió, si durant vint minuts no es sol·liciten més pàgines web al servidor, la sessió es tancarà i serà necessari autentificar-se de nou per poder accedir a la web. El mateix passa si es tanca el navegador, en tornar a entrar a la web, encara que hagi passat menys de vint minuts, caldrà autentificar-se de nou.

Tecno12-18 es reserva el dret de canviar la política de contrasenyes en qualsevol moment amb la finalitat de mantenir el bon funcionament de la web.

Obligació d'un ús correcte de la web i dels seus continguts

Els centres subscrits es comprometen a utilitzar la web i els seus continguts de conformitat amb la llei, aquestes condicions, així com la moral i bones costum generalment acceptades i l'ordre públic. Cap usuari utilitzarà la web ni els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits, que puguin danyar els drets i interessos de tercers o fer funcionar incorrectament, sobrecarregar o inutilitzar la web o impedir l'ús normal per part dels altres usuaris. Els centres subscrits que no compleixin amb aquestes condicions podran ser exclosos del servei sense cap compensació econòmica.

Característiques tècniques

Degut a la gran variabilitat tant de maquinari com de programari possible en els ordinadors dels usuaris, tecno12-18 no pot garantir el funcionament correcte en tots els equips. Abans de comprar una subscripció, els professors del centre hauran de fer les proves necessàries amb els equips que faran servir.

Propietat intel·lectual

Respecte als drets d'autor

Els continguts disponibles a la web tecno12-18 estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i drets d'autor. Si no s'indica el contrari, els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts corresponen en exclusiva a Saganet Multimedia S.L.. Tots els drets estan reservats. La reproducció, distribució, comunicació o transformació no autoritzada dels continguts de la web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Per fer servir les miniunitats de tecno12-18 és necessari connectar-se a internet i carregar-les a l'ordinador de l'usuari des de la web www.tecno12-18.com cada vegada que es volen consultar. No es permet realitzar còpies al disc dur de l'usuari ni en cap altre tipus de suport. Un cop acabat el període de subscripció el centre i els usuaris individuals perden el dret de fer servir els continguts de tecno12-18, això inclou tant el material en format web com els materials imprimibles o de qualsevol altre tipus.

Respecte a les aportacions dels usuaris:

Si no existeix un acord particular diferent, les aportacions que professors i alumnes usuaris puguin fer a tecno12-18 (fotografies, dibuixos, textos, etc.) implicaran la cessió automàtica del dret d'imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts entregats, en un àmbit geogràfic mundial i per un període de temps indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material a la web de tecno12-18 així com incorporar aquests continguts en altres suports (CD-ROM, paper o qualsevol altre), i també la seva utilització en l'elaboració de materials educatius per a tercers.

Enllaços a webs externes:

En algunes miniunitats existeixen enllaços a pàgines web externes a tecno12-18. La titularitat i gestió d'aquestes webs correspon als seus legítims propietaris, raó per la qual tecno12-18 no pot fer-se càrrec de cap responsabilitat relacionada amb la informació, canvi de continguts, absència de servei, o qualsevol altra circunstància derivada de l'ús d'aquests enllaços. En el cas que hi hagi enllaços trencats o canvis inadequats en les pàgines enllaçades, tecno12-18 es compromet a modificar o anular el més ràpidament possible els enllaços a aquestes pàgines.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Exclusió de garanties i de responsabilitat en el funcionament de la web

Els arxius de tecno12-18 es troben hostatjats a una empresa de hosting de reconegut prestigi, tot i així no pot garantir al 100 % la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web per motius tècnics. Quan sigui raonablement possible s'advertirà previament als usuaris de les interrupcions del servei.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts

Tecno12-18 vetllarà en tot moment per la veracitat de totes les dades que conté la web, encara que no pot garantir en tot moment la seva exactitud i correcció. Es compromet a corregir els possibles errors tan aviat com sigui possible.

Exclusió de garanties per virus informàtics o altres tipus de programari maliciós

Tecno12-18 vetllarà en la mesura de les seves possibilitats per la seguretat dels seus ordinadors, els seus servidors i els seus arxius, però degut a la natura del software maliciós i la seva contínua evolució no és possible garantir l'absència total d'aquest tipus de software i per tant no pot acceptar cap responsabilitat sobre aquest assumpte.

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable és Saganet Multimedia S.L. amb seu al carrer Sant Vicenç, 30 A, 08208 Sabadell. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 40956, foli 135, full B 373968, inscripció 1).

Com obtenim les dades de caràcter personal? Quines dades tractem?

Obtenim les dades des dels formularis on es sol·liciten proves gratuïtes o llibres de text multimèdia, així com en els formularis que apareixen durant el procés d'activació del llibre multimèdia o en el formulari de contacte.
La nostra política és desar el mínim de dades personals de cada usuari, només les que són necessàries per donar el servei. Mantenim una fitxa de cada centre en la què, a part de les dades generals del centre, es desa el nom, cognoms i correu electrònic dels professors de contacte. Dels usuaris de llibres de text multimèdia desem el nom i cognoms i l'adreça de correu electrònic (el correu és optatiu en el cas dels alumnes), així com els resultats que ha obtingut l'usuari a les diferents activitats educatives i el nombre de vegades que ha fet servir el llibre.
No fem servir cookies per obtenir dades personals. El nostre servidor utilitza una cookie per autenticar l'usuari mentre que dura la sessió i evitar així que tingui que introduir el seu usuari i contrasenya en sol·licitar nous continguts.

Per a què fem servir les dades?

Les dades dels usuaris subscrits a tecno12-18 són usades exclusivament per a proporcionar el servei de llibre multimèdia.
El butlletí Novetats de tecno12-18, que subministra informació periòdica sobre novetats que van apareixent i altres assumptes d'interès relacionats amb la web, s'envia per correu electrònic als professors de contacte de cada centre i a altres professors que hagin sol·licitat rebre'l. Poden deixar de rebre'l quan ho desitgin polsant l'enllaç que s'inclou a cada enviament del butlletí.

Es facilitaran dades a tercers?

No facilitem dades a tercers, excepte per obligació legal.

Durant quant de temps desem les teves dades?

Mantenim de forma permanent una fitxa amb les dades dels centres que fan servir tecno12-18. Les dades associades a cada usuari del llibre multimèdia es mantenen a la nostra base de dades durant un període d'entre 2 i 5 anys.

Quins són els teus drets?

Pots exercir el teu dret d'accés, rectificació i supressió al tractament de les teves dades enviant un correu electrònic a info@tecno12-18.com o a través d'aquest formulari.