Guia ràpida del llibre

Posada en funcionament

1. Comprar llibres

Els llibres es sol·liciten des de la pàgina www.tecno12-18.com/cat/pag/sllibre.asp. En un termini de 24 h el professor de contacte rep una resposta a l'email que ha indicat.

2. Crear grups

Cada professor ha de rebre del professor de contacte la seva clau d'accés i la dels seus alumnes. Per activar el seu llibre el profesor ha d'introduir la seva clau a la portada de www.tecno12-18.com, on se li demanarà el seu nom i un email de contacte. Abans de repartir les claus als seus alumnes, cada professor ha de crear els seus grups seleccionant els capítols que han de tenir. Es fa des del llibre del professor en Grups > Crear un grup. Cal apuntar el codi de cada grup per donar-lo als alumnes més endavant. Es possible consultar aquest codi en qualsevol moment des de Grups > Codi d'un grup.

3. Inscripció dels alumnes

Cada alumne ha de rebre del seu professor la seva clau d'accés i el codi del seu grup. Quan introdueix per primera vegada la seva clau a la portada de www.tecno12-18.com se li sol·licita el seu nom, el seu grup i un email (es optatiu en el cas dels alumnes, serveix per resetejar la clau en cas d'oblit. També es pot introduir un email més endavant, des de l'apartat Perfil). Més informació.

4. Gestió dels llibres

Recordar la clau: Si l'usuari va introduir un email en el seu llibre durant l'activació o posteriorment des de l'apartat Perfil, pot resetejar la contrasenya des de l'enllaç Recordar la clau que apareix a la portada. Els centres que disposen d'email corporatiu han de permetre que els alumnes puguin rebre correus des de tecno12-18.com perquè aquest servei funcioni. Si l'alumne no va introduir cap email, el professor pot resetejar la contrasenya des de l'apartat Grups > Editar alumnes.

Corregir errors a les dades d'un alumne: Durant els primers 30 dies des de l'activació dels llibres es possible corregir errors a les dades dels alumnes o canviar-los de grup. Es fa des de l'apartat Grups > Editar alumnes.

Ús

Un llibre disposa de 6, 8 o 10 capítols. Cada capítol està dividit en miniunitats, que són continguts que es poden treballar en poc temps, entre 1 i 2 hores aproximadament.

1. Versió lliure

Totes les miniunitats poden fer-se servir com un llibre tradicional, passant les pàgines cap endavant o cap endarrere. Al final de la miniunitat hi ha un qüestionari que l'alumne ha de respondre (a mà o amb un processador de text, es pot descarregar un arxiu amb les preguntes) o, en el cas de les pràctiques d'informàtica o de dibuix, exercicis pràctics. Si es disposa d'un projector o d'una pantalla gran, la versió lliure pot utilitzar-se com a base per les explicacions del professor.

2. Versió dinàmica

Moltes de les miniunitats disposen també de versió dinàmica. Seleccionant aquesta versió a la portada de la miniunitat, l'alumne ha d'anar passant preguntes intercalades a les pàgines del llibre per poder avançar i arribar al final. És una versió adequada per al treball individual, encara que també es pot solucionar col·lectivament si es disposa d'un projector o d'una pantalla gran. Quan l'alumne supera tots els tests de la versió dinàmica i arriba al final de la miniunitat, queda desat a la base de dades i el professor pot veure quan es va fer des de l'apartat Grups > Notes d'alumnes.

3. Tests globals

Molts dels capítols disposen de tres tests globals configurables. Els tests globals estan basats en les preguntes tests de les versions dinàmicas de les miniunitats del capítol. Per defecte està configurat només el primer dels tests globals amb les preguntes de totes les miniunitats del capítol. Des de l'apartat Grups > Editar tests globals és possible configurar els tres tests globals, seleccionant les miniunitats que han de sortir a cada test i fent que siguin visibles o no.

Quan un alumne contesta totes les preguntes d'un test global i prem el botó Desar nota que apareix a l'última pantalla del test, la nota obtinguda es desa a la base de dades i el professor la pot veure des de l'apartat Grups > Notes d'alumnes.

El llibre està pensat perquè els professors pugin combinar l'ús de la versió lliure, la versió dinàmica i els tests globals de la manera més convenient a cada moment, tant per al treball en el centre, com a casa de l'alumne.