Enllaçar continguts del llibre multimèdia

Si ets un professor que fa servir Moodle o altres LMS, un blog, o un web personal on enllaces els continguts que utilitzes a classe, et pot interessar enllaçar també les miniunitats dels llibres de tecno12-18 que han comprat els teus alumnes. A continuació es mostren els enllaços dels continguts de tots els capítols que tecno12-18 ofereix per formar llibres a mida. Pots copiar els enllaços fent-hi clic a sobre amb el botó dret del ratolí i seleccionant "Copiar adreça de l'enllaç" al menú que surt. A continuació inserta l'enllaç a l'LMS, blog o web que facis servir. Quan els alumnes cliquin a l'enllaç, se'ls sol·licitarà la contrasenya del seu llibre i podran entrar directament al contingut. En clicar per primera vegada un enllaç, els professors han de seleccionar quin dels llibres que tenen associats volen utilitzar, ja que no tots els llibres tenen la mateixa composició de capítols ni els mateixos tests globals.


 1. Dibuix tècnic
  1. Estris de dibuix
  2. Alçat, planta i perfil
  3. Vistes de peces 1
  4. Vistes de peces 2
  5. Vistes de peces 3
  6. Vistes de peces 4
  7. Perspectiva
  8. Perspectives de peces 1
  9. Perspectives de peces 2
  10. Perspectives de peces 3
  11. Perspectives de peces 4
  12. Esbossos, croquis i plànols
  13. Acotació
  14. Escales
  15. PDF
  16. Notes
 2. El procés tecnològic
  1. Introducció
  2. Eines 1
  3. Eines 2
  4. Disseny d'una casa
  5. Test global 1
  6. Test global 2
  7. Test global 3
  8. PDF
  9. Notes
 3. Fusta i paper
  1. Obtenció de la fusta
  2. Tipus de fusta
  3. Treball amb la fusta
  4. El paper
  5. Test global 1
  6. Test global 2
  7. Test global 3
  8. PDF
  9. Notes
 4. Metalls
  1. Introducció
  2. Metalls fèrrics
  3. Metalls no fèrrics
  4. Metalls al taller
  5. Metalls a la indústria
  6. Test global 1
  7. Test global 2
  8. Test global 3
  9. PDF
  10. Notes
 5. Plàstics
  1. Introducció
  2. Tipus de plàstics
  3. Fabricació amb plàstic
  4. Test global 1
  5. Test global 2
  6. Test global 3
  7. PDF
  8. Notes
 6. Electricitat 1
  1. El circuit elèctric
  2. Components
  3. Magnituds elèctriques
  4. Llei d'Ohm
  5. Problemes Llei d'Ohm
  6. Test global 1
  7. Test global 2
  8. Test global 3
  9. PDF
  10. Notes
 7. Electricitat 2
  1. Circuits en sèrie
  2. Circuits en paral·lel
  3. Circuits mixtos
  4. Imants i electroimants
  5. Generadors
  6. El motor elèctric
  7. Contrueix un electroimant
  8. Construeix un motor
  9. Test global 1
  10. Test global 2
  11. Test global 3
  12. PDF
  13. Notes
 8. Producció i distribució de l'energia
  1. Introducció
  2. La central tèrmica
  3. La central nuclear
  4. La central hidroelèctrica
  5. La central termosolar
  6. Energia solar fotovoltaica
  7. La central eòlica
  8. La central mareomotriu
  9. Test global 1
  10. Test global 2
  11. Test global 3
  12. PDF
  13. Notes
 9. Mecànica 1
  1. Palanques 1
  2. Palanques 2
  3. Palanques 3
  4. Politges i polispastos
  5. Engranatges 1
  6. Engranatges 2
  7. Engranatges 3
  8. Transmissió per cadena
  9. Test global 1
  10. Test global 2
  11. Test global 3
  12. PDF
  13. Notes
 10. Mecànica 2
  1. Pinyó i cremallera
  2. Cargol sense fi i engranatge
  3. Lleva i excèntrica
  4. Biela i manovella
  5. La junta Cardan
  6. Test global 1
  7. Test global 2
  8. Test global 3
  9. PDF
  10. Notes
 11. Motors tèrmics
  1. La màquina de vapor
  2. El motor de gasolina
  3. El motor dièsel
  4. El motor de dos temps
  5. El motor a reacció
  6. Test global 1
  7. Test global 2
  8. Test global 3
  9. PDF
  10. Notes
 12. Estructures
  1. Introducció
  2. Estructures resistents
  3. Construcció d'un pont
  4. Test global 1
  5. Test global 2
  6. Test global 3
  7. PDF
  8. Notes
 13. L'ordinador
  1. Introducció
  2. Placa base i CPU
  3. Disc dur i lector de DVD
  4. Ports i targetes
  5. Perifèrics
  6. Test global 1
  7. Test global 2
  8. Test global 3
  9. PDF
  10. Notes
 14. El sistema operatiu
  1. Programes informàtics
  2. Ús de l'ordinador
  3. Manteniment i seguretat
  4. Test global 1
  5. Test global 2
  6. Test global 3
  7. PDF
  8. Notes
 15. Processadors de text
  1. Introducció
  2. Mecanografia
  3. Format de text
  4. Format de pàgina
  5. Imatges i marcs
  6. Numeració i ortografia
  7. Taules i PDF
  8. PDF
  9. Notes
 16. Fulls de càlcul
  1. Introducció
  2. Operacions bàsiques
  3. Fórmules
  4. Funcions
  5. Factures
  6. Gràfics
  7. PDF
  8. Notes
 17. Programari de presentacions
  1. Introducció
  2. Crear una presentació
  3. Ampliació
  4. PDF
  5. Notes
 18. Bases de dades
  1. Introducció
  2. Pràctica 1. Taules
  3. Pràctica 2. Formularis
  4. Pràctica 3. Consultes
  5. Pràctica 4. Informes
  6. PDF
  7. Notes
 19. Internet
  1. Xarxes
  2. Internet
  3. Correu electrònic
  4. Cercadors
  5. Altres serveis
  6. Test global 1
  7. Test global 2
  8. Test global 3
  9. PDF
  10. Notes
 20. Edició de pàgines web
  1. Introducció
  2. Pràctica 1. HTML
  3. Pràctica 2. Estils
  4. Pràctica 3. Javascript
  5. Pràctica 4. Sites 1
  6. Pràctica 5. Sites 2
  7. PDF
  8. Notes
 21. CAD
  1. Introducció
  2. Pràctica 1. Coordenades
  3. Pràctica 2. Cercles
  4. Pràctica 3. Tangents
  5. Pràctica 4. Acotació
  6. PDF
  7. Notes
 22. Impressores i disseny 3D amb SketchUp
  1. Impressores 3D
  2. SketchUp 1. Introducció
  3. SketchUp 2. Extrusions
  4. SketchUp 3. Arcs
  5. SketchUp 4. Text 3D
  6. SketchUp 5. Segueix-me
  7. PDF
  8. Notes
 23. Instal·lacions en habitatges
  1. Electricitat
  2. Aigua sanitària
  3. Desguàs
  4. Gas
  5. Calefacció
  6. Aire condicionat
  7. Domòtica
  8. Arquitectura bioclimàtica
  9. Test global 1
  10. Test global 2
  11. Test global 3
  12. PDF
  13. Notes
 24. Electrònica analògica
  1. Resistències
  2. LDR i termistor
  3. Condensador
  4. Díode
  5. Transistor
  6. Relé
  7. Xip
  8. Circuit electrònic
  9. Test global 1
  10. Test global 2
  11. Test global 3
  12. PDF
  13. Notes
 25. Electrònica digital
  1. Introducció
  2. Portes lògiques
  3. Exemples
  4. Simulador
  5. Test global 1
  6. Test global 2
  7. Test global 3
  8. PDF
  9. Notes
 26. Tecnologies de la comunicació
  1. Ones
  2. Telègraf
  3. Telèfon fix
  4. Telèfon mòbil
  5. Ràdio
  6. Televisió
  7. Test global 1
  8. Test global 2
  9. Test global 3
  10. PDF
  11. Notes
 27. Control i robòtica
  1. Control automàtic
  2. Control per ordinador
  3. Sensors
  4. Robots
  5. Robot mòbil
  6. Test global 1
  7. Test global 2
  8. Test global 3
  9. PDF
  10. Notes
 28. Programació amb Scratch
  1. Introducció
  2. Frontó 1
  3. Frontó 2
  4. Obstacles
  5. Asteroides
  6. PDF
  7. Notes
 29. Pneumàtica i hidràulica
  1. Introducció
  2. Aire comprimit
  3. Actuadors
  4. Vàlvules
  5. Circuits bàsics
  6. Automatització pneumàtica
  7. Hidràulica
  8. Test global 1
  9. Test global 2
  10. Test global 3
  11. PDF
  12. Notes
 30. Tecnologia i societat
  1. Tecnologia i ésser humà
  2. Acceleració tecnològica
  3. Innovació tecnològica
  4. Globalització
  5. Sostenibilitat
  6. Test global 1
  7. Test global 2
  8. Test global 3
  9. PDF
  10. Notes