Qui som

El web educatiu tecno12-18 té com a objectiu subministrar continguts educatius per a l'ensenyament de la tecnologia a l'ensenyament secundari, fonamentalment a l'etapa de l'ESO. Els continguts es presenten en forma de miniunitats didàctiques que tracten aspectes puntuals del currículum. En el disseny de les miniunitats es fa èmfasi en exposar la informació el més gràficament possible (fent servir fotografies, dibuixos i animacions) amb la finalitat de fer més senzill i atractiu el procés d'ensenyament i aprenentatge.

És un producte de Saganet Multimedia S.L. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 40956, foli 135, full B 373968, inscripció 1; amb seu al carrer Sant Vicenç, 30 A. 08208 Sabadell.


Qui fa tecno12-18?

Cristóbal Sánchez: Enginyer tècnic. Professor de tecnologia d'ensenyament secundari, actualment en excedència. Des de l'any 2001 ha desenvolupat materials interactius per internet. Elabora i supervisa els continguts de tecno12-18.

Marta Garay: Tècnica en administració. Funcionària administrativa. A l'actualitat es troba en excedència i s'ocupa de la gestió administrativa i comercial de tecno12-18.

Irene Millón: Enginyera tècnica de telecomunicacions. S'encarrega de la programació web i de l'edició dels continguts de tecno12-18.