Comprar llibres de text multimèdia

En aquest apartat podeu sol·licitar llibres multimèdia per a l'àrea de Tecnologia de l'ESO. Són llibres modulars (els professors poden escollir quins capítols els formen), de manera que poden adaptar-se als diferents dissenys curriculars. Es poden formar llibres seleccionant 6, 8 o 10 capítols. Quan l'alumne introdueix la seva clau d'accés visualitza l'estructura del seu llibre, que tindrà els capítols que haurà escollit el seu professor. Més informació en aquesta pàgina.

La durada de la subscripció és d'un curs escolar. La data d'activació serà l'1 de setembre del curs present (o la data de compra en cas que s'hagi sobrepassat) i la de finalització el 20 de setembre del curs següent.

És possible comprar-los en qualsevol moment del curs, però aconsellem als centres que vulgueu disposar dels llibres al setembre que feu la sol·licitud amb anterioritat, preferentment abans del 31 de juliol, ja que d'aquesta manera s'agilitzarà la gestió. A principis de setembre enviarem un correu electrònic al professor de contacte per a que confirmi la compra i concreti exactament el nombre d'alumnes i professors que faran servir els llibres.

Empleneu aquest formulari si voleu comprar llibres multimèdia per als vostres alumnes. En un termini de 24 hores el professor de contacte rebrà una responsa al seu correu electrònic. Podreu determinar l'estructura dels llibres (la composició de capítols) quan rebeu les claus d'accés, no cal que ho feu en aquest formulari.

Nota: Si el vostre centre ha tingut prèviament una subscripció, feu la sol·licitud des de l'apartat El meu compte. Apareixerà aquest formulari emplenat amb les dades del centre.

Dades del centre educatiu
Dades del professor de contacte
Llicències per alumnes

Cal comprar una llicència per a cada alumne, les llicències són personals i intransferibles. Els alumnes s'agruparan posteriorment al voltant d'un professor i un grup-classe. Tots els alumnes d'un grup-classe han de tenir el mateix tipus de llibre (de 6, 8 o 10 capítols). En aquest formulari no cal que separeu els alumnes en grups-classe, només que indiqueu la suma dels diferents tipus de llicències.

La comanda mínima de llicències d'alumnes és d'un grup-classe. A partir de 100 alumnes s'adjunta un 5 % de llicències addicionals gratuïtes.


(6 capítols a escollir. 7,7 euros/alumne)

(8 capítols a escollir. 9,7 euros/alumne)

(10 capítols a escollir. 11,7 euros/alumne)
Llicències per professors

Indiqueu el nombre de professors que donaran classe als alumnes que hagin comprat llibres digitals. Aquestes llicències són gratuïtes

Llengua del llibre multimèdia

El llibre de text multimèdia està disponible en català i castellà. Indiqueu quina versió desitgeu visualitzar. Si necessiteu una part de les llicències en una llengua, i l'altra part, en una altra, indiqueu-ho en l'apartat Comentaris.

Preu

Càlcul del preu de les llicències. 21% IVA inclòs.

Forma de pagament

Si seleccioneu la modalitat "Centre" una vegada rebudes les claus d'accés el centre disposarà d'un mes per realitzar el pagament de les llicències, que caldrà fer-se mitjançant transferència bancària. La factura es podrà descarregar i imprimir des de l'apartat "El meu compte". El centre serà l'encarregat de gestionar el pagament dels llibres per part dels pares. Si escolliu la modalitat "Targeta" cada família haurà de pagar el seu llibre mitjançant targeta bancària (més informació).

Comentaris
Voleu afegir algun comentari? (màx. 300 caràcters)