Comprar llibres de text multimèdia

En aquest apartat podeu sol·licitar llibres multimèdia per a la Tecnologia de l'ESO. Són llibres modulars, els professors poden escollir quins capítols els formen, de manera que poden adaptar-se als diferents dissenys curriculars. Es poden crear llibres seleccionant 6, 8 o 10 capítols. El preu base és de 6,97 euros per alumne per a un llibre de 6 capítols. Més informació en aquesta pàgina.

La durada de la subscripció és d'un curs escolar. La data d'activació serà l'1 de setembre, o la data de compra si és posterior, i la de caducitat el 20 de setembre del curs següent. És possible comprar-los en qualsevol moment del curs, però aconsellem als centres que feu la sol·licitud abans del 31 de juliol perquè puguem agilitzar la gestió. A principis de setembre enviem un correu electrònic al professor de contacte perquè confirmeu la compra i concreteu exactament el nombre de llibres d'alumnes i professors.

Si voleu comprar llibres per als vostres alumnes empleneu aquest formulari i polseu Enviar, en un termini de 24 hores rebreu una resposta per correu electrònic.

Nota: Si el vostre centre ja és usuari, és més còmode fer la sol·licitud des de l'apartat El meu compte, es mostrarà aquest formulari emplenat amb les dades del centre.

Dades del centre educatiu
Dades del professor de contacte
Llicències per alumnes

Cal comprar una llicència per a cada alumne, les llicències són personals i intransferibles. Els alumnes s'agruparan posteriorment al voltant d'un professor i un grup-classe. Tots els alumnes d'un grup-classe han de tenir el mateix tipus de llibre (de 6, 8 o 10 capítols). En aquest formulari no cal que separeu els alumnes en grups-classe, només que indiqueu la suma dels diferents tipus de llicències.

La comanda mínima de llicències d'alumnes és d'un grup-classe. A partir de 100 alumnes s'adjunta un 5 % de llicències addicionals gratuïtes.


(6 capítols a escollir. 6,97 euros/alumne)

(8 capítols a escollir. 8,68 euros/alumne)

(10 capítols a escollir. 10,4 euros/alumne)
Llicències per professors

Indiqueu el nombre de professors que donaran classe als alumnes que hagin comprat llibres digitals. Aquestes llicències són gratuïtes

Llengua del llibre multimèdia

El llibre de text multimèdia està disponible en català i castellà. Indiqueu quina versió desitgeu visualitzar. Si necessiteu una part de les llicències en una llengua, i l'altra part, en una altra, indiqueu-ho en l'apartat Comentaris.

Preu

Càlcul del preu de les llicències. 4 % IVA inclòs.

Forma de pagament

Si seleccioneu la modalitat "Centre" una vegada rebudes les claus d'accés el centre disposarà d'un mes per realitzar el pagament de les llicències, que caldrà fer-se mitjançant transferència bancària. La factura es podrà descarregar i imprimir des de l'apartat "El meu compte". El centre serà l'encarregat de gestionar el pagament dels llibres per part dels pares. Si escolliu la modalitat "Targeta" cada família haurà de pagar el seu llibre mitjançant targeta bancària (més informació).

Comentaris
Voleu afegir algun comentari? (màx. 300 caràcters)