Electricitat
ir a la portada
Instruccions: Clica sobre el títol de la miniunitat didàctica que t'interessa. A continuació s'obrirà una finestra nova en el teu navegador i començarà la càrrega dels arxius. Depenent del tamany de la unitat i de la connexió a internet que facis servir, pot tardar entre pocs segons i dos o tres minuts.
Títol Descripció
English
Miniunitats
El circuit elèctric El corrent elèctric. Conceptes elementals sobre el circuit elèctric. Circuits elèctrics bàsics.
Generadors Introducció als generadors. Tipus de piles. La tensió elèctrica. Les piles i el medi ambient.
Receptors Introducció als receptors. El motor, la bombeta i el brunzidor.
Elements de control Introducció als elements de control. L'interruptor i el polsador.
Conductors Introducció als conductors. Tipus de cables. El circuit imprès.

Connexió en sèrie
de generadors

Característiques de la connexió de generadors en sèrie. Exemples.

Connexió en sèrie
de receptors

Característiques de la connexió de receptors en sèrie. Exemples.

Connexió en paral·lel
de generadors

Característiques de la connexió de generadors en paral·lel. Exemples.

Conexió en paral·lel
de receptors

Característiques de la connexió de receptors en paral·lel. Exemples.

Conexió mixta
o sèrie-paral·lel

Característiques de la connexió mixta. Exemples.
Magnetisme Què és un imant. El camp magnètic. La llei dels pols. Aplicacions.
Electromagnetisme Què és l'electromagnetisme. Electroimants. Característiqies i aplicacions.
Electroimants
Miniunitat que utilitza un enllaç extern. Què són, com funcionen i per a què serveixen els electroimants.
Construeix un electroimant
Pràctica de taller. Instruccions per construir un electroimant i veure com funciona.
Inducció electromagnètica Generació de corrent elèctric mitjançant inducció electromagnètica. Funcionament d'un generador elèctric elemental.
El relé El relé electromecànic. Parts, funcionament, aplicacions, un circuit senzill amb un relé.
El motor elèctric Funcionament del motor elèctric de corrent continu i imants permanents.
Construeix un motor
elèctric senzill

Pràctica de taller. Instruccions per construir un motor elèctric elemental.
La resistència elèctrica
i la seva mesura
Què és la resistència elèctrica. Utilització d'un polímetre per mesurar la resistència.
La tensió elèctrica
i la seva mesura
Què és la tensió elèctrica. Utilització d'un polímetre per mesurar la tensió.
La intensitat elèctrica
i la seva mesura
Què és la intensitat elèctrica. Utilització d'un polímetre per mesurar la intensitat.
La Llei d'Ohm Càlcul de la intensitat del corrent elèctric en circuits senzills fent servir la Llei d'Ohm. Qüestionari. Problemes.
L'interruptor diferencial

Funcionament d'un dels principals elements de seguretat de les instal·lacions elèctriques.

Enllaços recomanats

Introducción a la electricidad/electrónica

Història de l'electricitat. Components elèctrics i circuits. Molt interessant com a font d'informació o per projectar a classe. Premi Materials Curriculars CNICE 2005. Autors: Juan Manuel Fernández i José Luis García.

Un timbre simple

Animació del funcionament d'un timbre o un brunzidor elèctric senzill. Serveix també com a guia per construir-lo al taller. Autor: David M. Harrison.

Diseño de
circuitos básicos

Estudi de circuits senzills per controlar motors elèctrics. Molt útil en maquetes i prototips. Autors: Juan Fernández i Francisco Sánchez.

Red Eléctrica de España

Podràs trobar vídeos, infografies i un joc sobre com funciona el sistema elèctric a Espanya.

Vídeos Edu3.cat

Col·lecció de vídeos educatius, decenes d'ells relacionats amb la tecnologia. Utilitza el seu buscador per trobar els vídeos del tema que t'interessa. Edu3.cat