Energia
ir a la portada
Instruccions: Clica sobre el títol de la miniunitat didàctica que t'interessa. A continuació s'obrirà una finestra nova en el teu navegador i començarà la càrrega dels arxius. Depenent del tamany de la unitat i de la connexió a internet que facis servir, pot tardar entre pocs segons i dos o tres minuts.
Títol Descripció
English
Miniunitats
Energia solar fotovoltaica La cèl.lula i el panell solar. Tipus de sistemes fotovoltaics. Exemples d'aplicacions.
Test sobre energia
solar fotovoltaica
Preguntes tipus test sobre energia solar fotovoltaica.
Energia eòlica Tipus de molins de vent. Aplicacions. La central eòlica. Evolució de l'energia eòlica, etc.
Energia mareomotriu Funcionament d'una central mareomotriu. Energia mareomotriu al món. La central de La Rance.
El forn solar Què és i per a què serveix un forn solar? Estudi del forn solar d'Odelló.
Vehicles solars Un exemple d'aplicació de l'energia solar fotovoltaica: els vehicles solars.
Refugi de la Vall Ferrera Fotografies de l'electrificació amb energia solar fotovoltaica d'un refugi al Pirineu.
Energia nuclear La fisió de l'urani. Funcionament d'una central nuclear. Energia nuclear al món. Avantatges i inconvenients.
Centrals termosolars
Tipus de centrals termosolars. Avantatges i inconvenients.
El petroli i el gas natural Extracció d'hidrocarburs. Refinatge de petroli. L'estació de servei. La planta regasificadora. El vaixell metaner.
Transport i distribució
de l'electricitat
Es descriu el camí que recorre el corrent elèctric des de que és produït a una central fins que arriba al consumidor final.
Energia geotèrmica Característiques i aplicacions de l'energia geotèrmica.
Energia hidroelèctrica Característiques de l'energia hidroelèctrica. Tipus de centrals hidroelèctriques.
Electricitat a partir
del carbó
Què és el carbó i com es va originar. Funcionament d'una central tèrmica de carbó.
Etiquetatge energètic Què és i com s'interpreta l'etiqueta energètica dels electrodomèstics.
Enllaços recomanats

Energía nuclear

Com funciona una central nuclear? Dispositius de seguretat. Avantatges i inconvenients.
Infografia de la revista Consumer.

Petróleo

Formació, extracció, transport i refinatge del petroli. Infografia de la revista Consumer.

Gas natural

Composició, transport i utilizació del gas natural. Infografia de la revista Consumer.

Energía solar

Energia solar fotovoltaica i tèrmica en habitatges unifamiliars. Infografia de la revista Consumer.

Energía solar en
viviendas comunitarias

Com s'aprofita l'energia solar, tant tèrmica com fotovoltaica, en edificis d'habitatges.
Infografia de la revista Consumer.

Centrales solares de torre

Explica com les centrals solars de torre generen electricitat a partir de l'energia del sol.
Infografia de la revista Consumer.

Energía eólica

Formació del vent. Aerogeneradors. Beneficis i crítiques. Estadístiques sobre energia eòlica.
Infografia de la revista Consumer.

Fabricación de aerogeneradores

Gamesa, un dels principals fabricants de molins de vent, explica mitjançant animacions com es fabriquen i instal·len els seus aerogeneradors.

Energía mini-eólica

Aprofitament de l'energia eòlica a través de petits aerogeneradors.
Infografia de la revista Consumer.

Construïm un molí de vent

2 interessants projectes per al taller: Un petit aerogenerador que produeix electricitat i una panèmona de gran tamany. Autor Josep Pujadas.

Energía del mar

Utilizació de l'energia de les marees i de les onades per a produir electricitat.
Infografia de la revista Consumer.

Biomasa

Què és? Classificació. Aplicacions. Avantatges i inconvenients.
Infografia de la revista Consumer.

Biodigestores

Producció de biogàs i adob natural a partir de residus orgànics.
Infografia de la revista Consumer.

La ruta de la energía

Què podem fer perquè l'energia sigui sostenible? Fundación Vida Sostenible.

Vídeos Edu3.cat

Col·lecció de vídeos educatius, decenes d'ells relacionats amb la tecnologia. Utilitza el seu buscador per trobar els vídeos del tema que t'interessa. Edu3.cat