Estructures
ir a la portada
Instruccions: Clica sobre el títol de la miniunitat didàctica que t'interessa. A continuació s'obrirà una finestra nova en el teu navegador i començarà la càrrega dels arxius. Depenent del tamany de la unitat i de la connexió a internet que facis servir, pot tardar entre pocs segons i dos o tres minuts.
Títol Descripció
English
Miniunitats
Esforços 1. Tracció Estudi dels esforços mecànics de tracció. Exemples.
Test (9 preguntes)
Esforços 2. Compressió Estudi dels esforços mecànics de compressió. Exemples.
Test (10 preguntes)
Esforços 3. Flexió Estudi dels esforços mecànics de flexió. Exemples.
Test (9 preguntes)
Esforços 4. De tall
o cisallament
Estudi dels esforços mecànics de tall. Exemples.
Test (11 preguntes)
Esforços 5. Torsió Estudi dels esforços mecànics de torsió. Exemples.
Test (7 preguntes)
Construeix un far Pràctica de taller. Plànols per construir la maqueta d'un far.
Enllaços recomanats

Forces and moments

Tipus d'esforços. Esforços en acció. Classes de palanques. V. Ryan. (Anglès).

Structures

Estudi d'estructures de ponts i torres singulars. Triangulació. V. Ryan. (Anglès).

Estructuras

Tipus d'estructures. Elements bàsics. Perfils i triangulació. Autors: Antonio González i Javier Zamora.

Cursillo de introducción
a la mecánica

Estructures. Tipus d'esforços. Mecanismes. Autors: Juan Fernández i Francisco Sánchez.

Vídeos Edu3.cat

Col·lecció de vídeos educatius, decenes d'ells relacionats amb la tecnologia. Utilitza el seu buscador per trobar els vídeos del tema que t'interessa. Edu3.cat