Mecanismes
ir a la portada
Instruccions: Clica sobre el títol de la miniunitat didàctica que t'interessa. A continuació s'obrirà una finestra nova en el teu navegador i començarà la càrrega dels arxius. Depenent del tamany de la unitat i de la connexió a internet que facis servir, pot tardar entre pocs segons i dos o tres minuts.
Títol Descripció
English
Màquines simples
Palanques Introducció a les palanques. La llei de la palanca. Tipus.
Test (10 preguntes)
Exercicis sobre palanques 1 Exercicis imprimibles sobre palanques.
Exercicis sobre palanques 2 Cont. dels ex. anteriors.
Exercicis sobre palanques 3 Cont. dels ex. anteriors.
Exercicis sobre palanques 4 Cont. dels ex. anteriors.
Engranatges
Introducció als engranatges Què és un engranatge? Característiques. Tipus d'engranatges.
Funcionament dels engranatges Aspectes a tenir en compte en disenyar una màquina amb engranatges. Mecanisme reductor i multiplicador.
Càlcul de velocitat en engranatges Estudi de la transmissió de movimient en parelles d'engranatges.
Exercicis sobre engranatges 1 Exercicis imprimibles sobre engranatges.
Exercicis sobre engranatges 2 Cont. dels ex. anteriors.
Exercicis sobre engranatges 3 Cont. dels ex. anteriors.
Exercicis sobre engranatges 4 Cont. dels ex. anteriors.
Relació de transmissió
en engranatges
Què és la relació de transmissió.
Exercicis sobre relació de transmisió en engranatges 1 Exercicis imprimibles sobre relació de transmissió.
Exercicis sobre relació de transmissió en engranatges 2 Cont. dels ex. anteriors.
Exercicis sobre relació de transmissió en engranatges 3 Cont. dels ex. anteriors.
Pinyó i cremallera Característiques del mecanisme pinyó-cremallera. Exemples d'aplicacions.
Test (10 preguntes)
Cargol sense fi-corona Característiques del mecanisme cargol sense fi-corona. Exemples d'aplicacions.
Test (10 preguntes)
Altres mecanismes
Lleves i excèntriques Funcionament i característiques de les lleves i excèntriques. Exemples d'aplicacions.
Test (10 preguntes)
Biela i manovella Característiques del mecanisme biela-manovella. Exemples d'aplicacions.
Test (10 preguntes)
La junta de Cardan Característiques d'aquest mecanisme de transmissió de moviment rotatiu.
Test (10 preguntes)
Estudi del canvi d'una bicicleta Simulació del canvi d'una bicicleta de muntanya. Es mostra com varia la velocitat de desplaçament en canviar de marxa.
Motors

La màquina de vapor

Importància històrica de la màquina de vapor. Fotografies d'aplicacions.

Com funciona una
màquina de vapor?

Funcionamient de la màquina o motor de vapor.

Com funciona un
motor de gasolina?

Funcionament del motor de gasolina.

Com funciona
un motor dièsel?

Funcionament del motor dièsel. Diferències amb el motor de gasolina.

Com funciona un
motor de 2 temps?

Funcionament del motor de 2 temps.
El motor de reacció Composició i funcionament del motor de reacció.
Enllaços recomanats
El motor de gasolina Funcionament i composició del motor de gasolina. Unitat premiada pel Dep. d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Autor: Cristóbal Sánchez.

MecanESO

Molts continguts sobre mecànica. Molt interessant com a font d'informació o per projectar a classe. Premi Materials Curriculars CNICE 2005. Autor: Celso Javier Roces.

Mecànica Bàsica

Animacions sobre el funcionamient de politges, corrioles i engranatges. Premi Materials Curriculars CNICE 2005. Autor: Celestí Capell.

Máquinas y mecanismos

Les màquines. Palanques. Politges. Altres màquines simples. Mecanismes. Junta de Antalucía.
Engranatges Què són els engranatges. Representació gràfica. Classificació. Relació de transmissió.
Autor: Xavier Rosell.

Vídeos Edu3.cat

Col·lecció de vídeos educatius, decenes d'ells relacionats amb la tecnologia. Utilitza el seu buscador per trobar els vídeos del tema que t'interessa. Edu3.cat