Materials i eines
ir a la portada
Instruccions: Clica sobre el títol de la miniunitat didàctica que t'interessa. A continuació s'obrirà una finestra nova en el teu navegador i començarà la càrrega dels arxius. Depenent del tamany de la unitat i de la connexió a internet que facis servir, pot tardar entre pocs segons i dos o tres minuts.
Títol Descripció
English
Materials
Fabricació d'objectes
de plàstic
Com es fabrica un objecte de plàstic. Tècniques utilitzades: compressió, injecció, extrusió, etc.

Estampació de
xapa metàl·lica

Com es fabrica un objete metàl·lic mitjançant la tècnica de l'estampació. Exemple: fabricació del capot d'un automòvil.

Embotició de
xapa metàl·lica

Com es fabrica un objecte metàl·lic amb la tècnica de l'embotició. Exemple: fabricació d'un recipient de cuina.

Encunyació i punxonament

Com es fabrica un objecte amb la tècnica de l'encunyat. Exemple: fabricació de volanderes. Punxonadores de control numèric.

Plegatge de xapa metàl·lica

Com es fabrica un objecte metàl·lic mitjançant plegatge de xapa. La cèl·lula de plegatge.

Injecció de metall

Fabricació d'objectes de formes complexes mitjançant emmotllament a pressió de metall fos.
Extrusió de metall Fabricació de perfils mitjançant extrusió de metall.
  Test (10 preguntes)

Tornejat

Introducció a la mecanització de peces mitjançant el torn.
Test (14 preguntes)

Reblada

Unió de xapes mitjançant rebladura. Rebladura tubular.
  Test (10 preguntes)

Soldadura per arc

Funcionament de la soldadura elèctrica per arc. Aplicacions. L'equip de soldadura.
  Test (10 preguntes)

Procés d'obtenció de la fusta

S'expliquen els passos necessaris per extraure la fusta d'una explotació forestal i transformar-la en taulons i llistons.

Acoblaments en fusta

Estudi de les unions engalzades més comuns: de dents múltiples, cua de milà, mitjançant espigues, etc.

Fabricació de paper

Estructura del paper. Obtenció de la pasta de paper. La màquina paperera. Sostenibilitat de la fabricació de paper.
Com es fabriquen
els objectes quotidians?

Vídeos (en anglès) que expliquen com es fabriquen molts dels objectes d'ús quotidià. (Anglès).  
Fitxes d'anàlisi d'objectes Anàlisi de 4 objectes: banc de plàstic reciclat, la bici groga, motos amb sostre i ulleres ultralleugeres.  
Eines

Eines per mesurar, marcar i traçar

Les puntes de senyalar, el compàs de punta, el flexòmetre, el regle graduat d'acer, l'escaire, el nivell, el goniòmetre i el peu de rei.
Test (10 preguntes)

Eines de tall

El serrac, la serra de marqueteria, la serra de metall, la serra de vogir elèctrica, les tisores d'electricista, les tisores de planxa i el cúter.
Test (10 preguntes)

Eines de percussió

El martell de bola, el matell de pena, la maceta, la maça de goma i el martell d'orelles.
Test (10 preguntes)

Eines per desbastar i polir

La llima, la raspa, el paper de vidre i la polidora.
Test (10 preguntes)

Eines de perforació

La barrina, el trepant portàtil, el trepant de bateria i el trepant de sobretaula.
Test (10 preguntes)

Eines de subjecció

El cargol de banc, el serjant, el serjant de marqueteria, els alicates universals i els alicantes de punta plana.
Test (10 preguntes)

Eines per cargolar

El tornavís, la clau Allen, la clau fixa i la clau anglesa.
Test (10 preguntes)

Test global sobre Eines
(70 preguntes)

Examen test de les miniunitats sobre eines.  
Enllaços recomanats

El ciclo del acero

Com es fabrica l'acer? Quines aplicacions té? Com es recicla?

Guia d'eines de l'aula
de tecnologia

Web sobre les eines del taller de tecnologia: Com es diuen, característiques, classificació i normes de seguretat. Autor: Xavier Rosell.

Les eines de l'aula
de tecnologia

Estudi de les principals eines del taller. Portal edu365. Autor: Xavier Rosell.

Eines de l'aula de tecnologia
de l'ESO

Complet material (en PDF) sobre les eines. També són interessants les fitxes i el material de suport. Portal XTEC. Autors: E. Inglada et al.

El taller virtual de tecnología

Les eines del taller. Característiques i usos. CNICE.

Tipos de puntas

Coneix els tipus de claus més usuals. Infografia de la revista Consumer.

Vídeos Edu3.cat

Col·lecció de vídeos educatius, decenes d'ells relacionats amb la tecnologia. Utilitza el seu buscador per trobar els vídeos del tema que t'interessa. Edu3.cat