Ofimàtica
ir a la portada
Instruccions: Clica sobre el títol de la miniunitat didàctica que t'interessa. A continuació s'obrirà una finestra nova en el teu navegador i començarà la càrrega dels arxius. Depenent del tamany de la unitat i de la connexió a internet que facis servir, pot tardar entre pocs segons i dos o tres minuts.
Títol Descripció
English
Processadors de text
Word (Office)
Canviar l'alineació
del text en Word

Pràctica d'informàtica. Explica com fer servir els diferents tipus d'alineació de text en Word.  
Canviar la mida i el tipus
de lletra en Word

Pràctica d'informàtica. Explica com canviar el format de la font en el processador de textos Word.  
Canviar l'orientació
d'una pàgina en Word
Pràctica d'informàtica. Explica com posar una pàgina en format horitzontal.  

Quadres de text

Pràctica d'informàtica. Pràctiques per a aprendre el funcionament dels quadres de text al processador de textos Word.  
Taules en Word
Pràctica d'informática. Pràctiques per aprendre el funcionament de les taules en el processador de textos Word.  
Columnes en Word
Pràctica d'informàtica. Explica com distribuir el text d'un document en columnes.  
Llistes amb numeració
o pics en Word
Pràctica d'informàtica. Creació de llistes ordenades.  
WordArt
Pràctica d'informàtica. Explica com fer títols amb efectes visuals fent servir l'aplicació WordArt de Word.  
Inserir una imatge en
un document de Word
Pràctica d'informàtica. Com posar fotografies i dibuixos en un full escrit amb el processador de textos Word.  
Inserir vores de pàgina
en Word
Pràctica d'informàtica. Explica com fer documents més atractius dibuixant marcs al seu voltant.  
Writer (OpenOffice)
Instal·lar OpenOffice Pràctica d'informàtica. Com descarregar d'internet la suite ofimàtica OpenOffice i instal·lar-la en un ordinador.  
Canviar l'alineació
del text en Writer
Pràctica d'informàtica. Explica com utilitzar els diferents tipus d'alineació de text en Writer.  
Canviar la mida i el tipus
de lletra en Writer

Pràctica d'informàtica. Explica com canviar el format de la font en el processador de textos Writer.  
Canviar l'orientació
d'una pàgina en Writer
Pràctica d'informàtica. Explica com posar una pàgina en format horitzontal.  
Columnes en Writer
Pràctica d'informàtica. Explica com distribuir el text d'un document en columnes.  
Llistes amb numeració
o pics en Writer
Pràctica d'informàtica. Creació de llistes ordenades.  
Inserir vores de pàgina
en Writer
Pràctica d'informàtica. Explica com fer documents més atractius dibuixant marcs al seu voltant.  
Crear un document PDF amb Writer
Pràctica d'informàtica. Explica com generar un document en format PDF a partir d'un text.  
Fulls de càlcul
Fulls de càlcul
Pràctica d'informàtica. Concepte de full de càlcul. Aplicacions. Fulls de càlcul més utilitzats.
Introducció a Excel.
La interfície d'usuari
Pràctica d'informàtica. Característiques de la interfície d'Excel i conceptes teòrics necessaris per treballar amb el programa.
Càlculs amb Excel (I)
Pràctica d'informàtica. Explica com fer operacions matemàtiques bàsiques amb el full de càlcul Excel.
Càlculs amb Excel (II)
Pràctica d'informàtica. Explica com fer servir la funció Autosuma del full de càlcul Excel.
Gràfics amb Excel (I)
Pràctica d'informàtica. Explica com fer gràfics senzills amb el full de càlcul Excel.
Gràfics amb Excel (II)
Pràctica d'informàtica. Explica com millorar un gràfic de columnes canviant els colors i el format de text.
Gràfics amb Excel (III)
Pràctica d'informàtica. Explica com millorar un gràfic circular.
Bases de dades
Què és una base
de dades?
Pràctica d'informàtica. Concepte de base de dades. Aplicacions de les bases de dades. Programes més utilitzats.  
Una base de dades
a internet
Pràctica d'informàtica. Gestiona una base de dades senzilla des d'una pàgina web.  
Dibuix
Dibuixar amb Paint Pràctica d'informàtica. Com fer dibuixos senzills amb el programa Paint.