Expressió gràfica
ir a la portada
Instruccions: Clica sobre el títol de la miniunitat didàctica que t'interessa. A continuació s'obrirà una finestra nova en el teu navegador i començarà la càrrega dels arxius. Depenent del tamany de la unitat i de la connexió a internet que facis servir, pot tardar entre pocs segons i dos o tres minuts.
Títol Descripció
English
Eines de dibuix
Mesurar angles
amb el transportador
Pràctica de dibuix. Com fer servir un transportador per mesurar el valor d'un angle.
Traçar angles
amb el transportador
Pràctica de dibuix. Es descriu com utilitzar un transportador per dibuixar un angle determinat.
Esbossos
Esbossos per copiar 1 Pràctica de dibuix. Exercicis per practicar el dibuix d'esbossos.
Esbossos per copiar 2 Pràctica de dibuix. Continuació de la pràctica anterior.
Esbossos per copiar 3 Pràctica de dibuix. Continuació de les pràctiques anteriors.
Esbossos amb pauta 1 Pràctica de dibuix. Exercicis per practicar el traç en els esbossos.
Esbossos amb pauta 2 Pràctica de dibuix. Continuació de la pràctica anterior.
Esbossos 1 Pràctica de dibuix. Dibuix d'esbossos amb la tècnica de l'encaix.
Esbossos 2 Pràctica de dibuix. Continuació de la pràctica anterior.
Esbossos 3 Pràctica de dibuix. Continuació de les pràctiques anteriors.
Esbossos 4 Pràctica de dibuix. Continuació de les pràctiques anteriors.
Acotació

Acotació

Introducció a l'acotació.
Vistes acotades.
4 làmines per a copiar
Pràctica de dibuix. 4 làmines de dibuix per a copiar que permeten aprofundir els coneixements sobre vistes i acotació.
Vistes
Test sobre vistes
d'alçat
Test de 15 preguntes per practicar amb les vistes d'alçat.
Test sobre vistes
de planta
Test de 15 preguntes per practicar amb les vistes de planta.
Test sobre vistes
de perfil
Test de 15 preguntes per practicar amb les vistes de perfil.
Vistes 1 Pràctica de dibuix. Determina les vistes principals de diversos objectes a partir de la seva perspectiva isomètrica.
Vistes 2 Pràctica de dibuix. Continuació de la pràctica anterior.
Vistes 3 Pràctica de dibuix. Continuació de les pràctiques anteriors.
Vistes 4 Pràctica de dibuix. Continuació de les pràctiques anteriors.
Vistes d'un objecte 1 Pràctica de dibuix. Dibuixa l'alçat, planta i perfil d'un objecte.
Vistes d'un objecte 2 Pràctica de dibuix. Continuació de la pràctica anterior.
Vistes d'un objecte 3 Pràctica de dibuix. Continuació de les pràctiques anteriors.
Vistes d'un objecte 4 Pràctica de dibuix. Continuació de las pràctiques anteriors.
Perspectiva isomètrica
Perspectiva isomètrica 1 Pràctica de dibuix. Determina la perspectiva isomètrica de diversos objectes a partir de les seves vistes principals.
Perspectiva isomètrica 2 Pràctica de dibuix. Continuació de la pràctica anterior.
Perspectiva isomètrica 3 Pràctica de dibuix. Continuació de les pràctiques anteriors.
Perspectiva isomètrica.
Exercici lliure
Pràctica de dibuix. Inventa 6 objectes i dibuixa la seva perspectiva isomètrica i les seves vistes principals.
Plantilles per dibuixar
en perspectiva isomètrica
Imprimeix 3 tipus diferents de plantilles per dibuixar en perspectiva isomètrica.
Plantilla quadriculada Imprimeix una plantilla quadriculada que t'ajudarà a dibuixar les vistes d'un objecte o qualsevol altre dibuix en el que sigui útil una guia.
Dibuix en perspectiva
isomètrica 1
Pràctica de dibuix. Dibuixa la perspectiva isomètrica de 2 objectes fent servir una plantilla reticular.
Dibuix en perspectiva
isomètrica 2
Pràctica de dibuix. Continuació de la pràctica anterior.
Dibuix en perspectiva
isomètrica 3
Pràctica de dibuix. Continuació de la pràctica anterior.
Dibuix en perspectiva
isomètrica 4
Pràctica de dibuix. Continuació de la pràctica anterior.
Dibuix en perspectiva
isomètrica 5
Pràctica de dibuix. Continuació de la pràctica anterior.
Aplicació per dibuixar
en perspectiva isomètrica
Pràctica de dibuix amb un enllaç extern. Fes servir una aplicació web per dibuixar objectes en perspectiva isomètrica.
Perspectiva cònica
Perspectiva cònica 1 Pràctica de dibuix. Perspectiva cònica amb 1 punt de fuga.
Perspectiva cònica 2 Pràctica de dibuix. Cont. pràctica anterior.
Perspectiva cònica 3 Pràctica de dibuix. Cont. pràctica anterior.
Perspectiva cònica 4 Pràctica de dibuix. Cont. pràctica anterior.
Escales
L'escala de reducció Com dibuixar un objecte a escala de reducció.
Test (14 preguntas)
L'escala d'ampliació Com dibuixar un objecte a escala d'ampliació.
Test (10 preguntas)
Temes diversos
Disenya la planta
d'una construcció
Eina que permet dibuixar la planta d'una construcció, ja sigui una casa, un pis o qualsevol altra. Molt útil si has de construir la maqueta d'un habitatge com a treball escolar.